دسته ها

پوکه لیکا و گیلدا (۵۰ لیتری)

نام محصول محتویات کاربرد نوع محصول وزن مورد مصرف پوکه معدنی مواد معدنی تخلخل هوایی بسیار
30,000 تومان
دسته ها

کوکوپیت (۴ لیتری)

نام محصول محتویات کاربرد نوع محصول وزن مورد مصرف کوکوپیت  الیاف پوست میوه نارگیل افزایش ریشه
20,000 تومان
دسته ها

کوکوپیت قالبی بزرگ (۵۰ لیتری)

نام محصول محتویات کاربرد نوع محصول وزن مورد مصرف کوکوپیت الیاف پوسته نارگیل تخلخل هوایی بسیار
59,000 تومان
دسته ها

کوکوپیت قالبی کوچک (۱۰ لیتری)

نام محصول محتویات کاربرد نوع محصول وزن مورد مصرف کوکوپیت الیاف پوسته نارگیل تخلخل هوایی بسیار
30,000 تومان
بازگشت به بالا
0