فروت ست (یک لیتری)

فروت‌ست: نیتروژن کل 7% روی کلاته 5% بر کلاته 2% آمینو اسید 2% فولویک اسید 0.5% عصاره جلبک 0.5%   دستورالعمل مصرف
70,000 تومان