فروشگاه نهاده های بیولوژیک و ارگانیک بایوران با هدف افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی سالم وارگانیک در واحد سطح و بهبود سلامت غذایی و کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی (کود ها و سموم شیمیایی) در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتحاح شد.
فروشگاه نهاده های بیولوژیک وارگانیک بایوران با دریافت نمایندگی از شرکت فناوری زیستی طبیعت گرا(بایوران)، تولید کننده انواع کودها وآفت کش های بیولوژیک به عنوان مدرن ترین کارخانه خاورمیانه و همچنین دیگر شرکت های معتبر داخلی و خارجی،مفتخراست مجموعه ای از موثرترین و پرکاربردترین نهاده های کشاورزی بیولوژیک وارگانیک متداول دردنیا دراختیار کشاورزان و شهروندان محترم قراردهد.

بازگشت به بالا
0