۱) بایوفسفات بایوران چیست؟

 کود ویژه تامین نیاز فسفر گیاه و حل مشکل جذب فسفر در خاک های زراعی.

۲) منظور از واژه کود بیولوژیک در بایوفسفات بایوران چیست؟

 کودهای بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم­های مفید گیاهی هستند. در کود بیولوژیک بایوفسفات علاوه بر خاک فسفاته، باکتری حل کننده فسفات به کار رفته است.

۳) اهمیت مصرف بایوفسفات بایوران در فصل قبل از کشت چیست؟

 فسفر در رشد ریشه و باردهی گیاهان نقش مهمی دارد، بنابراین استفاده از بایوفسفات قبل از کشت می­تواند هم­زمان با رشد ریشه، فسفر گیاه را تامین و سبب رشد بیشتر ریشه و تامین انرژی گیاه در فصل باردهی گردد.

۴) آیا بایوفسفات بایوران ویژه محصولات زراعی است؟

 بایوفسفات بایوران را می­توان در محصولات باغی هم به روش چالکود استفاده نمود.

۵) آیا بایوفسفات بایوران در تمام خاک­های کشاورزی قابل استفاده می باشد؟

توصیه میزان مصرف بایوفسفات در تمام خاک­های کشاورزی نیاز به انجام آزمون آنالیز خاک دارد. سپس باتوجه به میزان فسفر و pH خاک بایوفسفات بایوران در تمام خاک­های زراعی قابل توصیه است.

۶) آیا کود بایوفسفات بایوران قابل استفاده در خاک­های قلیایی است؟

 باکتری موجود روی گرانوله ­های بایوفسفات سبب کاهش pH خاک محیط اطراف ریشه و در نتیجه باعث حلالیت  فسفر می­شود، به همین دلیل استفاده آن در خاک­های قلیایی اهمیت ویژه ­ای دارد.

۷) بایوفسفات بایوران را می­توان همراه سایر کودهای گرانوله به­ صورت قبل از کشت استفاده نمود؟

 بایوفسفات بایوران را می­توان همراه سایر کودهای گرانوله شیمیایی به­ صورت قبل از کشت هم استفاده نمود.

۸) طریقه مصرف بایوفسفات بایوران به چه صورت است؟

 پس از تعیین میزان فسفر خاک توسط آزمون آنالیز خاک، کود بایوفسفات بایوران بین ۷۵ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است. طریقه مصرف بایوفسفات بایوران در خاک­های زراعی به­ صورت نواری هم­زمان با کاشت بذر و یا قبل از کشت بذر به­ صورت مخلوط کردن با خاک می­باشد. هم­چنین در باغات می­توان به­ صورت چالکود مصرف نمود. در روش چالکود میزان مصرف در هر چاله ۱ تا ۲ کیلوگرم می­باشد.

۹) کدام یک از روش­های مصرف کود بایوفسفاته بایوران بهتر می­باشد؟

 کود بایوفسفاته بایوران در دو روش از قبیل مخلوط کردن با خاک و نواری قابل مصرف می­باشد. در روش مخلوط کردن با خاک در زمینی که میزان فسفر آن پایین است، به دلیل عدم دسترسی ریشه تمام بذور به کود، مقدار دو برابر نسبت به مقدار کود توصیه شده، مصرف می­شود. اما در روش نواری که توسط دستگاه بذرکار صورت می­گیرد، کود بایوفسفات بایوران در دسترس تمام ریشه بذرها قرار می­گیرد. بنابراین طبق مقدار توصیه شده قابل مصرف می­باشد. در نتیجه روش مخلوط کردن با خاک از نظر هزینه برای کشاورز مقرون به صرفه نمی­باشد.

۱۰) آیا می­توان کود بایوفسفات بایوران را سرک نمود؟

 بایوفسفات بایوران را نمی­توان در سطح خاک پس از رشد گیاه (پس از کشت یا سرک) پخش کرد زیرا کودهای فسفره قابلیت حرکت در خاک را ندارند و نمی­توانند به سمت ریشه حرکت کنند و بلافاصله در سطح خاک تثبیت می­شوند. در نتیجه ریشه به آن دسترسی نخواهد داشت. بنابراین کود بایوفسفات بایوران را نمی­توان بعد از سرک یا پس از کشت اضافه نمود.

۱۱) تفاوت بین بایوفسفات بایوران با سوپرفسفات تریپل چیست؟

 فرمولاسیون بایوفسفات بایوران علاوه بر دارا بودن مقدار مشخصی از P2O5، دارای باکتری حل کننده فسفر در شرایط قلیایی می­باشد ولی سوپرفسفات تریپل بدون میکروارگانیسم حل کننده فسفات می­باشد، بنابراین از این نظر مصرف بایوفسفات بایوران در خاک های قلیایی اولویت دارد.

۱۲) پس از مصرف کود بایوفسفات بایوران قبل از کشت آیا نیاز است از کودهای شیمیایی دارای مقدار بالایی فسفر مانند ترکیبی از NPKها در طول فصل رویشی گیاهان به­ صورت آبیاری یا محلول پاشی استفاده نمود؟

 از آن­جایی که زمان مصرف کود بایوفسفاته بایوران قبل از کشت است و از این طریق فسفر در نزدیکی ریشه در طول رشد گیاه قرار دارد. درنهایت این میزان از فسفر قابل دسترس، توسط باکتری حل کننده فسفر قابل جذب می شود پس نیازی به مصرف دوباره کود فسفره نمی­باشد.

۱۳) میزان P2O5 بایوفسفات بایوران در مقایسه با سوپرفسفات تریپل چقدر می­باشد؟

  میزان P2O5 بایوفسفات بایوران ۲۰ درصد و سوپرفسفات تریپل ۳۵-۳۰ درصد می­باشد.

۱۴) در صورتی­که خاک غنی از فسفر باشد ولی در طول رشد گیاهان علایم کمبود فسفر دیده شود بایوفسفات بایوران آیا قابل توصیه است؟

 در صورتی­که خاک غنی از فسفر باشد ولی در طول فصل رشد گیاه علایم کمبود فسفر مشاهده شود در این صورت به جای بایوفسفات بایوران، کود بیولوژیک حل کننده فسفر به نام فسفاته به رشد به میزان ۳ لیتر در هکتار به روش بذرمال یا آبیاری قابل توصیه است.

۱۵) آیا کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران نیاز به شرایط نگهداری خاصی می­باشد؟

 باتوجه به زیستی بودن این کود و اینکه حاوی باکتری حل کننده فسفات است، بهتر است در مکانی به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

۱۶) مکانیسم عمل بایوفسفات بایوران پس از ورود به خاک چگونه است؟

 باکتری موجود روی گرانوله ­های فسفاته پس از قرار گرفتن در کنار ریشه با اسیدی کردن محیط، سبب شکستن پیوند ایجاد شده بین فسفر با عناصر معدنی گردیده و در نهایت حل شدن فسفر و جذب آن توسط ریشه صورت می­گیرد.

۱۷) در صورتی­که زمین تحت کشت دارای مساحتی کم باشد و انجام آنالیز خاک توسط کشاورز مقرون به صرفه نباشد، آیا کود بایوفسفات بایوران قابل توصیه است؟

 اگر کشاورز هیچ اطلاعاتی درباره خاک زمین زراعی خود نداشته باشد، حداقل توسط کارشناسان گیاه­پزشک مربوطه pH خاک منطقه پرسیده شود و میزان کاربردی کود تخمین زده شود و در غیر این صورت کمترین مقدار بایوفسفات ۲۵ کیلوگرم در هکتار به همراه ۳ لیتر فسفاته به رشد توصیه گردد.

۱۸) آیا مصرف کود بایوفسفاته می­تواند با افزایش عملکرد در گیاهان زراعی همراه گردد؟

 باتوجه به نتایج گزارش شده به شرکت بایوران این کود سبب افزایش عملکرد در گیاهان زراعی مهم مانند گندم شده است این کود به علت کارایی دو منظوره از قبیل توانایی حلالیت فسفر و ­همراه داشتن منبع فسفره و مواد آلی به منظور  افزایش عملکرد کاربرد آن توجه ویژه ای به خصوص در خاک­های قلیایی پیدا کرده است.

۱۹) با توجه به  pHخاک­های اقلیم­های آب و هوایی متفاوت کشور، آیا می­توان یک دید کلی از مقدار قابل توصیه برای مصرف بایوفسفات بایوران داشته باشیم؟

 بیشتر خاک­های ایران به جزو شمال کشور قلیایی هستند بنابراین مقدار مصرف کود بایوفسفات بایوران در این مناطق بیشرین مقدار تخمین زده می­شود ولی در شمال کشور به دلیل اسیدی بودن خاک مقدار بایوفسفات بایوران کمترین میزان می­باشد.

۲۰) آیا کاربرد کود بایوفسفات بایوران در مناطق گرم و خشک مانند خوزستان سبب از بین رفتن باکتری موجود در کودهای گرانوله بایوران نمی­شود؟

 باکتری موجود در گرانول ­های بایوفسفاته بایوران توانایی بالایی در تحمل به گرما دارد و می تواند در خاک های تحت تنش گرما ماندگاری بالایی داشته باشد.

۲۱) مدت نگهداری کود بایوفسفات بایوران باتوجه به زیستی بودن آن چیست؟

  باتوجه به نوع باکتری و فرمولاسیون گرانوله این کود می­توان در بازه زمانی طولانی نگه­داری نمود.

۲۲) آیا سموم شیمیایی آغشته به بذور می­تواند در زنده مانی باکتری بایوفسفات بایوران در خاک هم­زمان با کشت بذر اثر بگذارد؟

 بیشتر سمومی که در بذرمال استفاده می­شوند قارچکش­هایی علیه بیمارگرهای قارچی بذرزاد هستند و این نوع قارچکش­ها تاثیری سوء در زنده مانی باکتری ندارند.

۲۳) میزان جمعیت باکتری در گرانول ­های بایوفسفات بایوران چقدر می­باشد؟

 در هر گرم از گرانول ­های بایوفسفات بایوران ۱۰۶×۵ سلول باکتری می­باشد.

بازگشت به بالا