نمایش 1–12 از 18 نتیجه

دسته ها

تریکوفارم پی

چسب هرس باغبانی سبزآور (۴ کیلوگرمی)

160,000 تومان
دسته ها

قارچ کش پروبیوتکت (یک لیتری)

44,500 تومان

قارچکش ارگانیک بینو ۴ (نیم لیتری)

125,000 تومان
دسته ها

قارچکش اندام‌های هوائی گیاهان کالیبان (۱۰۰ گرمی)

45,000 تومان
دسته ها

قارچکش اندامهای هوائی گیاهان کالیبان (یک کیلوگرمی)

80,000 تومان
دسته ها

قارچکش اندامهای هوائی گیاهان کالیبان (یک کیلوگرمی)

122,000 تومان

قارچ‌کش بیولوژیک تریکوران پی (نیم کیلوگرمی)

96,000 تومان
دسته ها

قارچ‌کش و باکتری‌کش SC18% بردوفیکس (۱۰۰ سی‌سی)

14,000 تومان
دسته ها

قارچ‌کش و باکتری‌کش SC18% بردوفیکس (۵ لیتری)

250,000 تومان
دسته ها

قارچ‌کش و باکتری‌کش SC18% بردوفیکس (یک لیتری)

60,000 تومان
دسته ها

قارچ‌کش و باکتری‌کش SC20% بردوسیف (۱۰۰سی‌سی)

15,000 تومان
بازگشت به بالا