حشره کش آنتی تارلو موماچی مدل زئوزران وزن 100 گرم
حشره کش آنتی تارلو موماچی مدل زئوزران وزن 100 گرم

حشره کش آنتی تارلو موماچی مدل زئوزران وزن ۱۰۰ گرم

موجود در انبار

درباره محصول

میر زئوزران (آنتی تارلو) قابل استفاده برای انواع آفات چوبخوار مثل کرم خراط (پروانه فری) و کرم سزشاخه خوار. انتی تارلو در حال حاظر بهترین ترکیبی است که برای مبارزه با آفات چوبخوار از قبیل کرم خراط قابل استفاده میباشد.

کرم خراط از جمله مهم ترین و خطر ناک ترین آفات چوبخوار بوده که میتواند در عرض چند سال تنومند ترین درختان را بطور کامل از پا در آورده و بکل خشک کند. این آفت در چوب تنه و شاخه سوراخ و دالان هایی ایجاد کرده وبا ایجاد دالان های زیاد باعث شکسته شدن در اثر باد یا سایر عوامل محیطی میشود. در نتیجه ایجاد این سوراخ ها و بجای ماندن ذرات چوب تراشیده شده نام کرم خراط را برای این آفت (پروانه ی فری) انتخاب کرده اند.

129,870 تومان 125,870 تومان

موجود در انبار