حشره کش موماچی زئوزران حجم 450ML
حشره کش موماچی زئوزران حجم 450ML

حشره کش موماچی زئوزران حجم ۴۵۰ML

فقط 2 عدد در انبار موجود است

درباره محصول

محصول غیر شیمیایی و بیولوژیکی آنتی تارلو برای مبارزه با انواع کرم خراط بهترین محصول برای مبارزه با کرم خراط به صورت تزریق داخل تنه ی درخت.

خمیر زئوزران قابل استفاده برای انواع آفات چوبخوار مثل کرم خراط (پروانه فری) و کرم سزشاخه خوار. انتی تارلو در حال حاظر بهترین ترکیبی است که برای مبارزه با آفات چوبخوار از قبیل کرم خراط قابل استفاده میباشد.

کرم خراط از جمله مهم ترین و خطر ناک ترین آفات چوبخوار بوده که میتواند در عرض چند سال تنومند ترین درختان را بطور کامل از پا در آورده و بکل خشک کند. این آفت در چوب تنه و شاخه سوراخ و دالان هایی ایجاد کرده وبا ایجاد دالان های زیاد باعث شکسته شدن در اثر باد یا سایر عوامل محیطی میشود. در نتیجه ایجاد این سوراخ ها و بجای ماندن ذرات چوب تراشیده شده نام کرم خراط را برای این آفت (پروانه ی فری) انتخاب کرده اند.

طریقه استفاده: برای استفاده از محصول پوشش آلومینیومی را سوراخ و نازل تیوب را از بسته بیرون آورده، درپوش آن را باز کرده و با نوک نازک بلند و باریک را به سر تیوب ببندید. نوک نازل را داخل حفره ایجاد شده توسط آفت کرم خراط در تنه درخت کرده و با چرخاندن کلید انتهای تیوب خمیر را تا پر شدن کامل، داخل هر یک از حفره ها بریزید. برای امکان استفاده مجدد از تیوب نیمه تمام، پس از استفاده، درب آن را بخوبی ببندید.

262,000 تومان 246,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است