کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ (۱۰۰ گرمی)

موجود

کود کامل 10 52 10، کود فسفر بالا 

عملکرد: مناسب یرای همه ی انواع گیاهان، با توجه به درصد بالای فسفر نسبت به نیتروژن و پتاسیم، این کود باعث تقویت و رشد ریشه گیاه می شود.

دوره مصرف: مراحل ابتدایی رشد یا شروع فصل جهت توسعه ریشه و قوی تر شدن گیاه، قبل از گل دهی و تشکیل میوه

میزان مصرف: یک گرم از محصول را در یک لیتر آب حل کنید و جهت آبیاری گلدان های خود استفاده نمایید.

در صورت استفاده از محصول جهت آبیاری باغ و باغچه خود همه محتوای محصول را در ۱۰۰ لیتر آب حل کنید و همراه با آب آبیاری استفاده کنید.

18,000 تومان