کود ریزمغذی (سوپرسوئینگ) یک کیلوگرمی

موجود

کود ریزمغذی سوپرسوئینگ

عناصر تشکیل دهنده:

 

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 6.0%
آهن کلاته Iron (Fe) chelated 5.0%
روی کلاته Zinc (Zn) chelated 6.0%
منگنز کلاته Manganese (Mn) chelated 4.0%
مس کلاته Copper (Cu) chelated 1.0%
مولیبدن Molybdenum  0.05%
کلسیم Calcium  0.9%
آمینو اسید Amino Acid 1.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 0.5%
هیومیک اسید Humic Acid 0.08%

 

دستورالعمل مصرف:

محلولپاشی محصولات باغی 0.5 تا 0.75 کیلوگرم در هزار لیتر آب 1 تا 2 نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب 2 تا 3 نوبت در طول دوره رشد به فاصله 20 روز

توضیحات:

  • برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
  • حاوی میزان قابل توجه از عناصر ریزمغذی بصورت کلات شده
  • حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
  • دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
  • مقاوم سازی گیاه در مقابل تنش های محیطی
  • پایداری بالای فرمولاسیون در pH های قلیایی
  • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
  • قابل مصرف جهت اغلب کشت های زراعی و باغی به صورت محلولپاشی

احتیاط و هشدار:

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

 

60,000 تومان