صابون محلول پاشی یونی (یک لیتری)

موجود

صابون محلول پاشی یونی

دستورالعمل مصرف:

محلولپاشی همراه با سموم یا کودها  1 لیتر در هزار لیتر آب
محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات 2 لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات:

  • مرطوب کننده و پخش کننده کودهای محلولپاشی و سموم روی برگ و افزایش دهنده دوام آنها
  • جلوگیری کننده از ایجاد حالت ذره بینی قطرات کود و سم روی سطح برگ
  • افزایش دهنده قدرت تنفس و فتوسنتز با پاکسازی گرد و غبار از سطح برگ
  • نگهدارنده کودها و سموم روی گیاهان و افزایش عملکرد آنها
  • کاهش دهنده جمعیت شته، پسیل و کنه
  • pH کنترل شده جهت پیشگیری از هیدرولیز سموم و کودها و سوختگی برگ
  • محتوی سورفکتانت یونی، سازگار با محیط زیست (فاقد مواد مضر برای گیاه)
  • حاوی فسفر و پتاسیم جهت تقویت عمومی گیاهان

احتیاط و هشدار

  • این صابون صرفاً مصرف کشاورزی دارد، از استفاده آن برای شستشوی دست و سایر مصارف بهداشتی جداً خودداری شود.
  • از اختلاط مستقیم صابون با کود یا سم خودداری شود و پس از انحلال کامل کود و یا سم در مخزن سمپاش، صابون را اضافه نمایید.

25,000 تومان