پروبیو ۹۶

1 مرور کردن

موجود

کود بیولوژیک پروبیو96

پروبيوتيك های گیاهی گروه مهمي از میکروارگانیسمها هستند كه با حضور در فضاي اطراف گیاه اثرات مفيدي بر رشد گياهان خواهند داشت. بخصوص اینکه، این عوامل از طريق توليد يك يا چند آنتي­بيوتيك همچون متابوليت‌هاي ضد قارچي سبب توقف رشد يا مرگ بيمارگرهای گياهي مي‌شوند یا با توليد آنزيم‌هاي خارج سلولي همچون كيتيناز و گلوكاناز سبب هيدروليز كردن ديواره‌ سلولي قارچهاي بيمارگر مي‌شوند.

پروبیوتیک­های گیاهی همچنین بعنوان جمعيت ميكروبي همراه گياهان با مكانيزم هاي مختلف از جمله توليد تنظیم کننده های رشد سبب تحریک جوانه زني بذور و توسعه سیستم ریشه ای گياهان می شوند و بر رشد گياهان تاثير مستقيم دارند و با كنترل بيمارگرهاي گياهي به‌ طور غيرمستقيم بر رشد گياهان موثرند. این باکتری ها همچنین با حل كردن فسفات و افزايش مصرف آهن سبب رشد بهتر گياهان مي‌شوند.

ماده موثره

ماده موثره محصول پروبیو96، استرین باکتریایی Bacillus subtilis UTB96 است. این استرین یکی از موفق ترین پروبیوتیک های گیاهی کشور است.

موارد مصرف

مصرف این محصول برای حفظ سلامت و افزایش عملکرد تمام محصولات کشاورزی از جمله گیاهان زراعی، درختان میوه، محصولات جالیزی، سبزی و صیفی و نیز گیاهان زینتی قابل توصیه است. جهت آشنایی با میزان و روش مصرف این محصول به جدول زیر مراجعه نمایید:

 

 

 

33,500 تومان