صابون کیمیا (یک لیتری)

موجود

صابون محلول پاشی کیمیا یک لیتری

  • حاوی صمغ های گیاهی
  • شستشودهنده درختان
  • کاهش دهنده بادبردگی سموم

یک ماده افزودنی است که با بهبود خیس کنندگی سطح برگ، دوده، چربی، گرد و غبار، فضولات و بقایای حشرات و کنه ها را از گیاهان زدوده و موجب بهبود تنفس و فتوسنتز گیاهان و شادابی هر چه بیشتر آنان می شود.

35,000 تومان