کیمیا(یک لیتری)

موجود

صابون محلولپاشی کیمیا یک لیتری

صابون محلولپاشی حاوی صبغ های گیاهی

شستشو دهنده درختان

کاهش دهنده بادبردگی سموم

یک ماده افزودنی است که با بهبود خیس کنندگی سطح برگ، دوده، چربی و گرد و غبار و فضولات و بقایای حشرات و کنه ها را از گیاهان زدوده و موجب بهبود تنفس و فتو سنتز گیاهان و شادابی هر چه بیشتر آنان می گردد.

 

25,000 تومان