کنه کش دایابون

2 Reviews

موجود نمیباشد

آفت کش گیاهی دایابون

ویژگی های دایابون:

• کنترل سفیدک سطحی
• اختلاط با سایر سموم شیمیایی و کودها
• فاقد باقیمانده و قابل استفاده در برنامه های کنترل بیولوژیک
• قابل استفاده در گلخانه‌هایی که از حشرات گرده افشان مانند زنبور عسل و غیره استفاده می کنند
• عدم تاثیر منفی در رشد گیاه و عدم گیاهسوزی
• قدرت انحلال و پخش سریع دایابون در تانک سمپاش و پایدار بودن فرمولاسیون
• قدرت انبارداری تا حداقل دو سال
• عدم استفاده از حلال های نفتی
• قابل تلفیق با روغن امولسیون شونده برای بهبود اثر روغن در سمپاشیهای زمستانه

نام آفت

محصول هدف

مقدار مصرف (در هزار لیتر)

کنه تارتن دولکه ای

بالشک مرکبات و سایر شپشکها

شپشک آردآلود

کنه قرمز اروپایی

انواع شته

سفید بالکها

تریپس پیاز

پسیل و سنک گلابی

 

 

گیاهان زینتی

درختان میوه و غیرمثمر

 

 

8 لیتر