تله سراتراپ

موجود

تله سراتراپ

 • جلب کننده غذائی مخصوص جهت جلب و شکار انبوه مگس میوه مدیترانه 
 • ماندگاری طولانی  به مدت 3 سال
 • شرایط نگهداری ساده (نگهداری در شرایط استاندارد انبار)
 • کاربرد جهت شکار انبوه
 • بدون نیاز به استفاده از سموم
 • بدون خطر برای حشرات مفید

معرفی ماده جلب کننده سراترپ

 • سراترپ مایع جلب کننده غذایی به منظور جذب هر دو جنس نر و ماده  مگس میوه مدیترانه و همچنین انواع مگسها به خصوص جنس ماده قبل از تخم ریزی می باشد.
 • این محصول کاملا”بیولوژیک بوده و در فرمول آن هیچ نوع سمی وجود ندارد. حتی در هنگام استفاده از آن هیچگونه نیازی به اختلاط با سایر سموم نمی باشد.
 • سراترپ حاوی ترکیبات فرّاری از آمینو اسیدهای هتروسیکلیک اولیه می باشد بنابراین با متصاعد نمودن بخار اسیدهای ارگانیک از خود، قدرت جلب فوق العاده ای برای جذب مگس های مدیترانه بالغ به خصوص جنس ماده را دارا می باشد.
 • مایع سراترپ به صورت اختصاصی عمل کرده و فقط مگس های مدیترانه را جلب می نماید و به سایر حشرات صدمه ای وارد نمی سازد.
 • در هنگام استفاده از مایع سراترپ نیازی به استفاده از هیچگونه سم دیگر نمی باشد. سراترپ را باید در تله سراتراپ ریخته و جهت شکار انبوه استفاده نمائید.

میزان، زمان و نحوه مصرف

بسته به جمعیت آفت در هر هکتار از 70 تا 100 تله استفاده نمائید. میزان 300 تا 500 سی سی از سراترپ را در هر تله به روش زیر بریزید. تله های خالی را به درختان آویخته، سپس اقدام به پر نمودن سراترپ در تله ها تا خط نشانه کنید. زمان نصب تله ها 45 تا 50 روز قبل از اینکه میوه ها برسند و برای بازار آماده شوند است. معمولا بعد از 20  تا 30 روز بسته به شرایط جوی تله ها باید مجددا پر شوند.

تله ها باید در قسمت جنوبی درختان در ارتفاع 1/5 الی 2 متری آویخته و به صورت مساوی در کل منطقه نصب گردد. در صورت وجود درختان میزبان در اطراف باغ می بایست تعداد تله ها اضافه شود.

19,500 تومان