کود مخصوص گل دهی

1 مرور کردن

موجود نمیباشد

قطره مخصوص گلدهی رویش

این قطره مخصوص گل دهی گیاهان آپارتمانی می باشد و گیاه را تشویق به گل دادن می کند و باعث می شود که گل های مقاوم تری شکوفا شوند.

راهنمای مصرف:

گیاهان ضعیف با ساقه نازک 20 قطره در نیم لیتر آب (معادل یک بطری آب معدنی کوچک)، گیاهان با ساقه ضخیم 30 قطره در نیم لیتر آب، هر 15 روز یک بار از محلول تهیه شده به اندازه آب مصرفی، پای گیاه استفاده گردد.

نکته: بهتر است که محلول پاشی (اسپری روی گیاه) نشود.

عناصر تشکیل دهنده:

این کود حاوی عناصر بر و روی می باشد.